Talare


Sessioner och Forumet

Öppnandet av Inlärningsfiestan 1.11 kl. 9.00–9.30, Helsingforssalen

Pia Pakarinen

Pia Pakarinen

Harry McCann (Irland)

Harry McCann (Irland)

Empowering the Youth

Harry McCann är en 19 år gammal företagare från Irland. Han grundade sitt första företag, Kid Tech, när han var endast 15 år. Inom kort resulterade detta i att han började lära ut kodning till över åttahundra barn i hela Irland. Han fick betydande företagssupporter med sig. Ett år senare grundade han världens första digitala ungdomsråd (Digital Youth Foundation) på Irland. Än i dag är han rådets ledare.

Verksamhetsmodellen har sedermera spridit sig också till andra länder i Europa. Rådet jobbar både med den privata och offentliga sektorn på Irland och i övriga Europa för att stärka ungdomars möjligheter att påverka utvecklingen av de så kallade STEM-ämnena. Harrys senaste företagsprojekt är Trendster.ie som skapar plattformar för att dela medieinnehåll som ungdomar skapar.

Teknologiutvecklingen och utbildnings- och ungdomspolitik hör till Harrys intressen. Harry är inte bara en röst för sin generation utan han ger andra ungdomar en möjlighet att göra likadant genom att uppmuntra och inspirera dem. Junior Chamber International utnämnde i år Harry till en av de tio mest framstående unga ledarna.

Harry ger en föreläsning som öppnar Inlärningsfiestan. Föreläsningen går på engelska.

Från elev till lärande 1.11 kl. 9.30–12.00, Helsingforssalen och Forumscenen

Sami Harmaala

Sami Harmaala

Konferencier

Sami Harmaala är hemma i Haapavesi och har blivit bekant för den stora allmänheten som en av medlemmarna i den superpopulära sketchgruppen Justimusfilms. Justimusfilms är i dag en av de mest populära Youtube-kanalerna i Finland med sina över 482 000 prenumeranter. Gruppens populäraste video har setts över fem miljoner gånger och totalt har deras videor visats över 117 miljoner gånger.

Tack vare Justimus har Sami också redan åratal av erfarenhet av att underhålla stora publiker både på Youtube och på TV. Målet för denna mångsysslare inom underhållning och video är att trolla fram ett leende på människornas läppar och få åskådarna att återvända till innehållen om och om igen.

Marika Toivola

Marika Toivola

Keynote

Marika Toivola försöker i sin doktorsavhandling förstå den teoretiska motiveringen för blandat lärande samt den därmed anknytande ändringen av lärarens agentskap och identitet. Som en del av sin forskning har Marika bland annat modellerat och teoretiserat Pekka Peuras pedagogiska tänkande. Utifrån denna modell har hon i samarbete med Pekka och Markus Humaloja skrivit boken Flipped Learning – Käänteinen oppiminen. I boken utmanas den rådande myten när det gäller inlärning och presenteras det nya ”blandade lärandet” som fokuserar på inlärningsfärdigheter och att växa upp till självstyrning. Till sin grundutbildning är Marika fysiker och lärare i matematiska ämnen och tillämpar blandat lärande och blandad utvärdering i praktiken i grundskolan Rauman normaalikoulu i Raumo. I Utbildningsstyrelsens nya bok Arviointia toteuttamassa talar Marika om hur viktigt det är att ändra på utvärderingskulturen..

Juuso Nieminen

Juuso Nieminen

Perspektiv

Juuso Nieminen työskentelee Helsingin yliopistossa matematiikan opetuksen alan tohtorikoulutettavana sekä viimeistelee erityisopettajan maisteriopintojaan. Tällä hetkellä Juuso työskentelee myös itsearviointia ja oppimiskulttuurin muutosta tarkastelevassa tutkimusprojektissa. Juuso on lisäksi työskennellyt pitkään digitaalisten oppimateriaalien sekä toiminnallisen ja mielekkään matematiikan parissa. Väitöskirjassaan Juuso tutkii matematiikan yliopistokoulutuksen oppimisympäristöjen inklusiivisuutta kuunnellen niiden opiskelijoiden ääntä, joilla on matematiikan oppimiseen liittyviä tuen tarpeita. Niin tutkimuksessa kuin opetuksessakin Juuson erityinen mielenkiinto kohdistuukin juuri matematiikan oppimisen haasteisiin. Kuinka herätellä matikkanälkää niissä oppijoissa, joilla lähtökohtaisestikin on vaikeuksia oppia matematiikkaa?

Juuso tulee iloksemme Fiestaan Laura Tuohilammen tilalle. Laura on valitettavasti estynyt osallistumasta.

<a name="H"></a> Sari Havu-Nuutinen

Sari Havu-Nuutinen

Perspektiv

Professor Sari Havu-Nuutinen arbetar som lärarutbildare i synnerhet inom förskolepedagogik vid Östra Finlands universitet. Hon är forskare med internationella nätverk, och hennes forskning gäller främst barn i lågstadieåldern och undervisning av dem, deras inlärning och studier i naturvetenskaper. Hon har deltagit aktivt i utvecklingen av sin bransch i internationella och nationella projekt. Därutöver leder Sari det internationella magisterprogrammet i pedagogik vid Östra Finlands universitet. År 2015 arbetade hon som besökande Fulbright-forskare vid universitetet i Ohio.

Niklas Ansamaa

Niklas Ansamaa

Perspektiv

Niklas Ansamaa är en 17-årig företagare som lärde sig koda med hjälp av YouTube-videor när han var 12 år gammal. Under de två senaste åren har Niklas löst de problem han själv hade när han som 12-åring tränade på att koda. Resultatet är en inlärningsplattform för kodning som han utvecklat i samarbete med sitt team på elva personer. Hans företag, Nitomani School, valdes i år in i den ledande nordiska företagsacceleratorn xEdu som avser föra ut inlärningsplattformen i skolorna och i världen.


Den mest imponerande lärmiljön i världen 1.11 kl. 12.15–14.45

Laura Friman

Laura Friman

Konferencier

Laura Friman är erfaren musikredaktör och har också arbetat som kolumnist för Image och Helsingin Sanomat samt som radioredaktör i Radio Helsinkis morgonshow. I fjol gav Laura ut boken Etenee -JVG:n tarina som presenterar Finlands populäraste rapduos, JVG:s, karriär. För den stora allmänheten blev Laura bekant senast i våras när hon kastade ljus på sin vardag som mamma till två små barn i all dess skönhet och kaos för TV-tittarna i serien Iholla.

Du kan stöta på Laura på Inlärningsfiestan såväl på Helsingforsscenen och Forumscenen som i Tekno Lounge under båda evenemangsdagarna.

Petteri Elo ja Ilppo Kivivuori

Petteri Elo ja Ilppo Kivivuori

Perpektiv

Petteri Elo arbetar som lärare i Hiidenkiven peruskoulu i Helsingfors. Han är också företagare i utbildningsbranschen. Petteri har utbildat undervisningspersonal i otaliga kommuner i Finland och USA. Petter har en stark tilltro till den kraft en reflekterande lärare har för att grundlägga en ny pedagogik. Genom sitt eget exempel har han inspirerat otaliga lärare till att utmana sig själva i hur de agerar och till att skapa nya, mer elevcentrerade modeller för undervisning och inlärning.

Ilppo Kivivuori är tjänstebiträdade rektor vid grundskolan Hiidenkiven peruskoulu och utbildad till ämneslärare i historia, samhällslära och finska. Kivivuori intresserar sig för hurdana praktiska lösningar man kan använda för att avpassa ämnesundervisningens strukturer och sakkunskap för fenomenbaserad undervisning.

Ismo Korhonen

Ismo Korhonen

Perspektiv / PopUp College

Ismo Korhonen är lektor vid yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto och har deltagit i utvecklingen av PopUp College. Dess mål är att experimentera med ett nytt sätt att lära sig företagsamhet och ett yrke genom att flytta ut inlärningsmiljön bortom skolväggarna. Det första Pop Up College sattes upp i Kampens affärscentrum våren 2016.

Jarmo Lounassalo ja Milla Salonen

Jarmo Lounassalo ja Milla Salonen

Perspektiv

Jarmo Lounassalo och Milla Salonen kommer till Fiestan för att berätta om ett internationellt projekt kring historiedriven lek som öppnar upp för nya tankar om vuxnas roll i barnlekar. Jarmo är småbarnspedagogisk expert, pedagogie magister och barnträdgårdslärare med lång erfarenhet som daghemsföreståndare och av utvecklingsarbete inom småbarnsfostran. Milla jobbar som barnträdgårdslärare i en förskolegrupp och hon har utvecklat leken som ett led i det pedagogiska arbetet. Hon är också forskarstuderande vid Helsingfors universitet. Tillsammans har de skrivit på boken Tarinallisen leikin käsikirja (handbok för historiedriven lek).


Helsingfors, staden där du lär dig 1.11 kl. 15.00–17.30, Helsingforssalen och Forumscenen

Susani Mahadura ja Yagmur Özberkan

Susani Mahadura ja Yagmur Özberkan

Konferencierer

Susani Mahadura och Yagmur Özberkan leder ett radioprogram i Yle Puhe, kallat Mahadura&Özberkan. Duon försöker krossa fördomar kring olika minoriteter och granska de samhällsstrukturer som upprätthåller diskriminerande attityder. I programmet har de bland annat diskuterat en av Finlands mest missgynnade minoriteter, romerna, samt pratat om människor som konverterat till eller från islam.

Frågan om hur identiteten byggs upp har alltid fascinerat Susani som själv är både srilankes och finländare. Hur kan man balansera mellan två olika kulturer? Vem har rätt till finskhet eller finländskhet, och vad är det ens? Frågor om kulturell identitet är inte heller främmande för Yagmur som flyttade med sina föräldrar från Turkiet till Finland när hon ännu var barn, för 24 år sedan.

Ungdomar är en inspirationskälla för både Susani och Yagmur. Kvinnorna har både i programmet och utanför det mött en mängd mångkulturella ungdomar som berättat sina historier för dem. Dessutom jobbar Susani med en dokumentär. För närvarande skriver hon på ett manuskript för en film om en mörkhyad transkvinna som drömmer om att bli modell.

Kristiina Brunila

Kristiina Brunila

Keynote

Kristiina Brunila, FD, innehar tenure-professuren för rättvisa och jämlikhet i fostran och inlärning vid Helsingfors universitet. Hon leder forskningscentrumet AGORA för rättvisa inom fostran och inlärning och är en av de stiftande medlemmarna av den nordiska toppenheten Justice through Education in the Nordic Countries. Brunila har med hjälp av sin samhällsvetenskapligt, filosofiskt och sociologiskt orienterade forskargrupp och de forskningsprojekt som hon lett tagit upp utbildningsmekanismer som skapar ojämlikhet, utesluter och sårar ur perspektiven för politik, praxis och agentskap.

Marjo Kyllönen

Marjo Kyllönen

Perspektiv

Marjo Kyllönen, PeD, barnträdgårdslärare, jobbar som utvecklingschef vid Helsingfors stads Fostrans- och utbildningssektor. Hon är en entusiastisk utvecklare av det finska skolsystemet, pedagogiskt ledarskap och skolkulturen, och har deltagit i flera olika riksomfattande arbetsgrupper för att främja utvecklingen av grunderna till läroplanen, elevernas välfärd och elevbedömningen. Marjo disputerade i ämnet framtidens skola och ledning år 2011. Hon har under de senaste åren uppträtt på otaliga internationella konferenser. Marjo har bland annat gjort TEDx-inlägg i Hamburg och Vilnius på temat utformningen av framtidens skola.

<a name="S"></a> Pasi Saukkonen

Pasi Saukkonen

Perspektiv

Politikforskare, PD Pasi Saukkonen arbetar vid enheten för stadsforskning och -statistik vid Helsingfors stadskansli. Före sitt nuvarande jobb arbetade Pasi i tio år som specialforskare och direktör vid Cupore, ett forskningscenter som upprätthålls av Stiftelsen för främjande av kulturpolitisk forskning. Vid sidan om kulturpolitik har han också gett ut många artiklar om invandring, integration, det mångkulturella och det multikulturella. Åren utomlands på 90-talet gjorde honom intresserad av Nederländerna och sedermera också av Belgien. Även Finlands politiska system och politiska system överhuvudtaget hör till Pasis kompetens- och intresseområden. Därutöver har han forskat i nationell identitet, nationalism och språkpolitik.

Heikki Savonen

Heikki Savonen

Perspektiv

Heikki Savonen är tjänstedesigner vid Finlands ledande tjänstedesignföretag Palmu. Heikki har en bakgrund som pedagog och har de senaste sex åren ägnat sig åt att utveckla de offentliga tjänsterna. Nu sluter sig cirkeln eftersom Heikkis senaste projekt hänger tätt ihop med undervisning. Utöver Helsingfors stad finns bland annat Helsingfors universitet, Forststyrelsen, Viking Line, IDO, HRT, Honkarakenne och Matkahuolto bland Heikkis kunder.

Victoria Odum

Victoria Odum

Föreställningen Spoken word och Forumscenen

Victoria Odum frilansar inom kommunikation, är en tvåspråkig spoken work-poet och magisterstudent i litteraturvetenskap vid Helsingfors universitet. För närvarande är hon redaktionssekreterare för studenttidningen Kylteri vid Handelshögskolan vid Aaltouniversitetet. Hon skriver också för studenttidningen Aino och nätsidan Ruskeat Tytöt.

Victoria föll för spoken word för ett år sedan när hon behövde få utlopp någonstans för sin frustration över ojämlikheten i fråga om nedärvt utbildningskapital. Den unga poeten har sedan bland annat värmt upp Helsinki Poetry Connections open mic-klubb och, tillsammans med Ruskeat Tytöt, ordnat en poesiafton för unga rasifierade personer. Hennes ofta allvarsamma texter leker med allitteration och slutrim och populärkulturella referenser.

Victoria uppträder i inledningen av forumet Stadissa oppii (Helsingfors, staden där du lär dig) och kommer sedan att ansluta sig till diskussionen som förs med sessionens talare.


Digitalisering – omvälvning och möjlighet 2.11 kl. 9.30–12.00, Helsingforssalen och Forumscenen

Linda Liukas

Linda Liukas

Konferencier

Linda Liukas är barnboksförfattare och teknologiaktivist, och hennes icke-vinstsyftande nätverk Rails Girls för programmeringsutbildning har spridit sig till över 270 städer överallt i världen. Linda har som mål att främja en djärv och nyfiken attityd till världen som blir allt mer teknisk bland både barn och vuxna. Lindas barnboksserie Hello Ruby berättar om datorer, internet och att koda på ett roligt och medryckande sätt. Det har kommit ut tre delar i bokserien och rättigheterna till serien har sålts till 22 länder. Den första boken i serien kom ut på finska i slutet av sommaren 2015 och blev omedelbart en av de mest sålda barnböckerna i landet.

År 2014 fick Linda statspriset i barnkultur och tidigare blev hon utsedd till Finlands Digital Champion av Europeiska Kommissionen. Våren 2017 vann Hello Rubys undervisningsfilosofi det största designerpriset i Kina, DIA Design Award. Den japanska upplagan av Ruby var under en vecka den mest sålda barnboken i landet. Våren 2017 tillbringade Linda i TED-konferensens residensprogram i New York som den första finländaren i programmets historia, och arbetade tillsammans med institutionen för lärarutbildning i New York och utarbetade utbildningar i programmering.

<a name="D"></a> Mikko Dufva

Mikko Dufva

Keynote

Mikko Dufva, TeknD, arbetar som forskare i prognostisering vid Teknologiska forskningscentralen VTT. Han har arbetat i ett flertal prognostiseringsprocesser både i Finland och internationellt och inom ett brett fält, med allt från arbetets framtid till syntetisk biologi och från skogsindustri till fartygsekonomi. I sin doktorsavhandling behandlade Mikko produktion och systemisk prognostisering av framtidsinformation. Utöver i metoderna i framtidsforskning och prognostisering har Mikko även gedigen kompetens i modellering, stöd för beslutsfattande och deltagande metoder.

<a name="J"></a> Lauri Järvilehto

Lauri Järvilehto

Perspektiv

Lauri Järvilehto, FD, är en förnyare av inlärning, en serieföretagare och ett Sherlock Holmes-fan. Han är verkställande direktör och en av grundarna till spelstudion Lightneer som skapar inlärningsspel. Lightneer håller på att erövra världen med sitt spel Big Bang Legends. Genom att spela spelet lär man sig grunderna i atomer, det periodiska systemet och partikelfysik nästan utan att man märker det. Lauri har också grundat företaget Filosofian Akatemia och skrivit många bästsäljare om tänkande och inlärning.

Johanna Sommers-Piironen

Johanna Sommers-Piironen

Perspektiv

Johanna Sommers-Piiroinen är pedagogie magister och barnträdgårdslärare. Hon är expert på och utbildare i mediefostran och på små barns inlärning. Som projektansvarig för Helsingfors stads Oivalluksia!-projekt har hon och hennes team uppmuntrat och lotsat tusentals yrkesverksamma inom småbarnsfostran till att pedagogiskt navigera genom barns digitala mediekultur.


Näkökulmia muutokseen 2.11. klo 12.15-14.45, Helsinki-sali ja Tekno Lounge

Laura Juvonen

Laura Juvonen

Konferencier

Laura Juvonen, TeknD, är verkställande direktör för Teknologiindustrins 100-årsstiftelse och medlem i Teknologiindustrin rf:s ledningsgrupp. Stiftelsen främjar förnyandet av teknologiindustrin och dess framtida konkurrenskraft. Under sina verksamhetsår har stiftelsen beviljat totalt 115 miljoner euro i understöd och donationer till projekt som utvecklar utbildning, forskning och innovativa miljöer inom branschen. Till sin bakgrund är Laura forskare. Hon har disputerat i beräkningsfysik där hon säger sig ha blivit särskilt intresserad av hur datorer och modellering kan utnyttjas för att lösa komplexa problem. Laura har även arbetat i innovationskonsultföretaget Spinverse Group i tio år och byggt upp gemensamma projekt i gränsytan mellan forskning och företagsfältet.

<a name="V"></a> Esko Valtaoja

Esko Valtaoja

Keynote

Esko Valtaoja, FD, är som professor emeritus i rymdastronomi vid Åbo universitet en uppskattad vetenskapsman men även erkänd för sina populariseringar av vetenskaplig information. ”Världen är förvånande, pluralistisk och i hög grad oförklarlig”, säger han. Förundrandet och funderingarna resulterade i boken Kaiken käsikirja år 2012. Där sammanfattar Esko det väsentliga om världen och människan inom samma pärmar. Esko har belönats upprepade gånger under sin karriär och fått bland att Fack-Finlandia 2002, Informationsspridningens statspris 2008 och Skepsis rf:s Sokrates-pris 2011.

<a name="S"></a> Outi Sivonen

Outi Sivonen

Keynote

Outi Sivonen arbetar som personalutvecklingschef vid Finnair och är även expert på ledning av kompetens. Enligt Outi är digitaliseringen, arbetslivets snabba förändringstakt och det allt större behovet av att förstå kundernas behov i huvudrollen när man tänker på vilka delar av personalens kompetens som borde utvecklas. I takt med digitaliseringen behöver vi ökad förmåga att hela tiden lära oss nytt samt en nyfiken inställning till identifiering av den egna rollen och förändringen i det egna arbetet. Enligt Outi resulterar en god inlärningskultur i en engagerad och inspirerad personal som också trivs i sitt arbete.

På Inlärningsfiestan hjälper Outi oss att bättre förstå vad en ändring av verksamhetskulturen som stödjer inlärningen egentligen kräver.

Aku Varamäki

Aku Varamäki

Perspektiv

Aku Varamäki är arbetsdagsplanerare och expert på sociala medier som vill hjälpa individer och företag att blomstra tack vare eller trots digitaliseringen. Aku tror på att övergången till det framtida arbetslivet sker genom nyfikna försök en arbetsdag i taget. Han grundade Enthusiast Oy för att hjälpa företag med den kulturförändring som sociala medier och digitaliseringen kräver av dem. Aku är även verkställande direktör för PING Helsinki som specialiserar sig på påverkansmarknadsföring.

<a name="A"></a> Raisa Ahtiainen

Raisa Ahtiainen

Perspektiv

Raisa Ahtiainen, ED, arbetar vid Centret för utbildningsevaluering vid Helsingfors universitet. Raisa är intresserad av att utveckla skolan och av förändringen på de olika nivåerna av skolsystemet och ur olika aktörers synvinklar. I forskningsprojekt vid Centret för utbildningsevaluering har hon granskat kompletterande utbildning av lärare, reformen av specialundervisningen, lagreformen när det gäller grundläggande utbildning samt verkstadsverksamhet för ungdomar. Hennes doktorsavhandling, som blev färdig i höst, handlar om förändringsteorier i relation till det utbildningspolitiska strategiarbetet som anknyter till reformen av specialundervisningen och utvärdering av utvecklingsarbetet. För närvarande medverkar Raisa i ett projekt på tre år inom Vanda stad som undersöker digital inlärning. Raisa har även behörighet som speciallärare men forskningsarbetet ryckte med henne redan i slutet av magisterstudierna.


Träffar

<a name="L"></a> Ernest Lawson

Ernest Lawson

Konferencier

Ernest Lawson blev bekant för den stora allmänheten från televisionsprogrammet Putous i våras i synnerhet med sin sketchfigur Abdul Tuisku som gladde och förbryllade publiken med sitt sympatiska sätt och svarta humor. Före Putous arbetade Ernest bland annat på Ylioppilasteatteri och i Roope Salminens improvisationsteatergrupp Kolina. Till sitt yrke är Ernest klasslärare. Många elever torde bli glada över att Ernest tror sig återvända till skolmiljön i framtiden.

Laura Friman

Laura Friman

Konferencier

Laura Friman är erfaren musikredaktör och har också arbetat som kolumnist för Image och Helsingin Sanomat samt som radioredaktör i Radio Helsinkis morgonshow. I fjol gav Laura ut boken Etenee -JVG:n tarina som presenterar Finlands populäraste rapduos, JVG:s, karriär. För den stora allmänheten blev Laura bekant senast i våras när hon kastade ljus på sin vardag som mamma till två små barn i all dess skönhet och kaos för TV-tittarna i serien Iholla.

Du kan stöta på Laura på Inlärningsfiestan såväl på Helsingforsscenen och Forumscenen som i Tekno Lounge under båda evenemangsdagarna.

Renaz Ebrahimi

Renaz Ebrahimi

Konferencier

Renaz Ebrahimi är en mångsidig journalist och radiopersonlighet, vars program fylls av aktuella diskussioner kring kultur, musik, konst och samhälle. Renaz är också en av ägarna till företaget Random Life som riktar in sig på kultur och konst. Innan hon började i radiobranschen verkade Renaz i många organisationer inriktade på arbete med kvinnor och invandrare.

Renaz leder ett program om modeller för genomförandet av en inklusiv skola 1.11.


Digitalt på gott och ont 1.11 kl. 10.00–11.00, Tekno Lounge

Jaana Wessman

Jaana Wessman

Jaana Wessman är läkare som specialiserar sig på barnpsykiatri, doktor i datavetenskaper, forskare i störande beteende hos barn och datorspelsentusiast. Som en del av sina specialiseringsstudier i medicin har hon arbetat vid barn- och ungdomspsykiatriska enheter på olika håll i huvudstadsregionen i flera år. Dessutom föreläser hon bland annat om stöd för barns mentala hälsa, utveckling av känslomässiga och sociala färdigheter, de digitala mediernas inverkan på den mentala hälsan, om att identifiera och ta upp spelstörningar samt om rekommendationerna avseende spel- och mediauppfostran för hem. Tidigare har Jaana också varit verksam som forskare vid institutionen för datavetenskap vid Helsingfors universitet.

Karoliina Korppoo

Karoliina Korppoo

Karoliina Korppoo har skapat det mest sålda PC-spelet i Finland. Fyra miljoner människor världen över tillbringar sin tid med att bygga städer i spelet Cities: Skylines. Karoliina började jobba i spelbranschen för nio år sedan, först som testare tills hon fann sitt kall som konstruktör av simuleringsspel. Hon har talat om spel och olika spelfenomen på många evenemang, inklusive en TED-konferens i Vancouver 2017.

<a name="M"></a> Mervi Maatela

Mervi Maatela

Mervi Maatela har varit med och producerat ett av de största evenemangen när det gäller den finländska Youtubekulturen, Tubecon. För många föräldrar och lärare är Mervi, som också själv har en bakgrund som lärare, tolk för Youtube-världen som kan kännas främmande för många. Att youtuba betyder att skapa innehåll i videotjänsten Youtube. Innehållet kan vara vad som helst, allt från olika tutorialer till vloggar. Bland ungdomar har de populäraste Youtubeartisterna redan passerat traditionella kändisar i popularitet och deras videor laddas ned upp till tiotals miljoner gånger. Tubecon samlar Youtubeartisterna och deras fans en gång om året och vill främja Youtubekulturen så att den blir allt mångsidigare.


Modeller för genomförande av inkluderande pedagogik 1.11 kl. 12.30–13.30, Forumscenen

Samran Khezri

Samran Khezri

Samran är lärare i Åbo. Han har specialkompetens i att stödja skolgången för elever med invandrarbakgrund. Han har länge utvecklat användningen av stöd på modersmålet under lektioner.

Irina Haahtela

Irina Haahtela

Irina Haahtela är tjänstebiträdande rektor för grundskolan Vesalan peruskoulu och en erfaren lärare i finska som andraspråk. Irina har sedan 2015 deltagit i utvecklingen av inkluderande förberedande undervisning för Helsingforsskolor. Denna undervisningsform erbjuder en elev som nyss anlänt till Finland förberedande undervisning i närskolans grupp för allmän undervisning.

Kaisa Alanne

Kaisa Alanne

Kaisa Alanne har varit rektor för Helsingfors-grundskolan Sakarinmäen peruskoulu sedan den grundades. I Sakarinmäen peruskoulu har man alltid följt en modell där elever i behov av särskilt stöd ingår i sin egen årskulls klass, alla har en egen hemklass. Eleverna studerar i så stor utsträckning som möjligt med de övriga eleverna i årsklassen. Klasslärarna, speciallärarna och specialklasslärarna samarbetar tätt i planeringen, genomförandet och utvärderingen av undervisningen.

Maria Tauriainen

Maria Tauriainen

Maria Tauriainen är speciallärare med bred kompetens vid grundskolan Hiidenkiven peruskoulu. I Hiidenkiven peruskoulu har man redan under flera års tid ambitiöst utarbetat former för särskilt stöd.


Modeller för genomförande av ny inlärning 1.11 kl. 13.00–14.00, Tekno Lounge

Marja Honkaheimo

Marja Honkaheimo

Marja Honkaheimo arbetar som rektor i gymnasiet Etu-Töölön lukio och är även i övrigt aktiv på gymnasiefältet. Hon är medlem i Pro Lukio ry:s styrelse och har skrivit läroböcker för gymnasister. Honkaheimo får inspiration av att arbeta tillsammans, försök, fel och av att lära sig av dem. På Inlärningsfiestan berättar Marja om hur man kan få hela gymnasiet att tillämpa fenomenbaserad undervisning.

Joni Lämsä

Joni Lämsä

Joni Lämsä fokuserar i sin doktorsavhandling på att förstå delaktiga undersökande inlärningsprocesser. Han är i synnerhet intresserad av hur man med hjälp av teknologiska lösningar kan stödja utvecklingen av färdigheter i undersökande inlärning hos elever. Som en del av sin forskning medverkar Joni i forskningsbaserad utveckling av modellen Primetime för inlärning. Primetime-inlärningen är en verksamhetsmodell för undervisning som ursprungligen utvecklades för institutionen i fysik vid Jyväskylä universitet. I modellen omvandlar teknologi, gemenskapsanda, fokuserad tidsanvändning och genuin närvaro studiepraxisen så att den motsvarar 2000-talets krav. I Primetime-inlärningen har man lyckats sammankoppla elementen för god inlärning till en praktisk verksamhetsmodell. Till sin utbildning är Joni lärare i fysik och fysiker som för närvarande arbetar som projektforskare vid institutionen för pedagogik vid Jyväskylä universitet.

<a name="P"></a> Pekka Peura

Pekka Peura

Pekka Peura är lärare i matematiska ämnen, fortbildar lärare och utvecklar undervisningskulturen. Han är känd i synnerhet för sin modell för individuell undervisning där eleverna arbetar i en för dem lämplig takt. För närvarande utvecklar han Startup High School tillsammans med HundrED och Otavan Opisto. I pilotskedet är Startup High School en helhet som omfattar tre webbkurser och som studerandena kan avlägga vid sina egna gymnasier. Tyngdpunkten i studierna ligger i utvecklingen av tankefärdigheterna, funktionsförmågan och att uttrycka sig själv. Därutöver arbetar studerandena med att utveckla och testa idéer som utgår från dem själva.

Pekkas, Marika Toivolas och Markus Humalojas verk Flipped Learning – Käänteinen oppiminen kom ut i våras. Facebookgruppen för individuell inlärning och ägande av inlärning, som Pekka grundat, har redan nästan 14 000 medlemmar. Pekka har belönats för sin påhittighet, innovativitet och sitt utvecklingsarbete med bland annat Mensa-priset 2013, Teknologiindustrins 100-årsstiftelses stipendium 2013, priset för Årets LUMA-aktör 2014 och priset Campus Awards 2015.


Ersätter datorerna lärarna? 1.11 kl. 15.30–16.30, Tekno Lounge

Harri Ketamo

Harri Ketamo

Harri Ketamo, PeL, FD, är företagare och självständig forskare. För närvarande utvecklar han AI-produkter i företaget HeadAI som han grundat. AI-produkterna utformas för att förbättra kunskapsutnyttjandet, minska informationsöverflödet och göra inlärningen mer effektiv. Hans två tidigare företag SkillPixels och GameMiner, verkar inom spelbranschen. Harri har 15 års erfarenhet av forskning kring inlärning, datautvinning och artificiell intelligens. Han har publicerat över 80 referentgranskade vetenskapliga artiklar. Och ett par års erfarenhet som lärare i början av sin karriär har han också.

Jussi Wright

Jussi Wright

Jussi Wright har utarbetat en OVO-matematikrobot som tillåter barn att testa de matematikfärdigheter de lärt sig genom att tala med roboten.

Jesse Jarva

Jesse Jarva

Jesse Jarva, PM, är lärare i teknisk slöjd, undervisningsutvecklare och expert på fenomenbaserad inlärning inom Helsingfors stads Fostrans- och utbildningssektor. Jesse har långvarig erfarenhet i fält av grundskolor i Helsingfors och av lärarutbildningen. Jesses pedagogiska rättesnöre är learning by doing, fördjupad kontextuell förståelse bortom ämnesgränserna och kontinuerlig utveckling av de egna färdigheterna för att svara på behoven i ett föränderligt samhälle. Han är särskilt intresserad av användningen av virtuell verklighet i undervisningen samt av förenklingen av robotik och smartapplikationer till helheter som lämpar sig för den grundläggande undervisningen.


Samarbete med hem 1.11 kl. 15.30–16.30, Foorumilava

Sanna Valtonen

Sanna Valtonen

Juontaja
Sari Helin

Sari Helin

Ulla Siimes

Ulla Siimes


Monokulturellt Finland? 2.11 kl. 9.00–10.00, Forumscenen

MIna Zandkarimi

MIna Zandkarimi

Mina Zandkarimi on Väestöliiton monikulttuurisuustiimin monikulttuurisuusasiantuntija ja tiimiesimies. Lisäksi hän toimii vapaaehtoissovittelijana. Mina tuli Suomeen vuonna 1996 kiintiöpakolaisena. Hän on koulutukseltaan luokanopettaja ja on Suomessa kouluttautunut myös asioimistulkiksi. Vuosina 1998–2007 Mina toimikin kurdin (sorani), persian, darin ja suomenkielen tulkkina. Näiden vuosien aikana hän on ollut mukana Pakolaisavun, Punaisen ristin ja erilaisissa maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvissä projekteissa.

Warda Ahmed

Warda Ahmed

Warda Ahmed studerar till klasslärare vid Helsingfors universitet. Hon är en antirasistisk feministaktivist och organisationsaktiv. "Jag vill att finskhet och finländskhet omdefinieras. Problemet just nu är att samma ord kombinerar identitet, medborgarskap och nationalitet. Detta gör definitionen snäv, vit och kristen," säger Warda. Warda är en serietecknare och aktivist som aktivt deltar i samhällsdebatten kring strukturer som skapar ojämlikhet, särskilt ur minoritetsperspektiv. För närvarande samarbetar hon kring en serieantologi om kvinnors och flickors erfarenheter av inbördeskriget år 1918. Warda verkar också i Ruskeat Tytöt som är den första finska medieplattformen, som till största delen skrivs på finska, av och för bruna människor. Ruskeat Tytöt har som mål att öka förekomsten av representationer av bruna människor i medierna, att normalisera de journalistiska berättelser som skrivs om dem och att utgöra en plattform för bruna journalister att genomföra sina egna projekt.

Deogracias Masomi

Deogracias Masomi

Deogracias Masomi tunnetaan ehkä paremmin rap-artisti Graciaksena. Hän on julkaissut uransa aikana kolme levyä sekä Listenin Comprehension -mixtapen nimellä Luminate. Lokakuussa hän julkaisi ensimmäisen oman suomenkielisen singlensä. Musiikkiuran ulkopuolella Gracias on nähty valkokankaalla elokuvissa Vuosaari (2012), Leijonasydän (2013), Hymyilevä mies (2013), Pahan kukat (2016) sekä Ex-onnelliset (2016).


Företag och skolor utvecklar tillsammans 2.11 kl. 9.00–10.00, Tekno Lounge

Niko Lindholm

Niko Lindholm

Niko Lindholm ansvarar för xEdus utbildningsprogram samt för uppbyggande av ett ekosystem för samutveckling. Målet för den första företagsacceleratorn i Norden som fokuserar på utbildningsbranschen och undervisningsteknologier är att åstadkomma utbildningsexport och ny affärsverksamhet. Före xEdu har Niko redan i åratal gjort den finländska utbildningskompetensen bättre känd såväl inom den privata som inom den offentliga sektorn. Niko har arbetat som försäljningschef vid Claned Group som utvecklar en inlärningsplattform som använder sig av datorinlärning samt främjat utbildningsexport vid Finpro.

Peter Vesterbacka

Peter Vesterbacka

Peter Vesterbacka on yksi maailmalla tunnetuimpia suomalaisia liikemiehiä. Peter vastasi peliyhtiö Rovio Entertainmentin liiketoiminnan kehittämisestä ja oli mukana tekemässä suosittua Angry Birds -mobiilipeliä kunnes siirtyi opetuspeliyhtiö Lightneeriin. Yhtiön Big Bang Legends -peliä pelaamalla pienikin lapsi oppii lähes huomaamatta perusteet atomeista, jaksollisesta järjestelmästä ja hiukkasfysiikasta. Lisäksi Peter on järjestänyt vuodesta 2008 startup-tapahtuma Slushia, edistää Kiinan jääkiekkoilua sekä puuhaa tunnelia Espoon ja Tallinnan välille. Yhdysvaltalainen Time-aikakauslehti valitsi Peterin vuoden 2011 maailman sadan vaikutusvaltaisimman ihmisen listalleenPeter Vesterbacka är en av de bäst kända finländska affärsmännen i världen. Peter ansvarade för utvecklingen av affärsverksamheten för spelbolaget Rovio Entertainment, och var med och skapade det populära mobilspelet Angry Birds innan han gick över till undervisningsspelbolaget Lightneer. Genom att spela bolagets spel Big Bang Legends lär sig även små barn grunderna i atomer, det periodiska systemet och atomfysiken nästan utan att märka det själva. Dessutom har Peter sedan 2008 varit med och arrangerat startupevenemanget Slush, främjar ishockey i Kina och arbetar för en tunnel mellan Esbo och Tallinn. Den amerikanska tidskriften Time tog upp Peter år 2011 på sin lista över de hundra mest inflytelserika människorna i världen.

Anna Laine

Anna Laine

Anna Laine ansvarar för att integrera Helsingfors stads Fostrans- och utbildningssektors digitaliseringsprogram i småbarnsfostran, skolorna och läroanstalterna.


Utvecklingslärarna finns här för dig! 2.11. klo 11.00-12.00, Tekno Lounge

Agneta Lundmark

Agneta Lundmark

- Utvecklingslärare i teamet Portfolio-lärande, bedömning och mångsidig kompentens
- Lärare i religion och pedagogisk ledare vid Botby grundskola
- Koordinerande lärare vid Helsingfors Universitets partnerskola

Josefin Forsström

Josefin Forsström

- Utvecklingslärare i teamet språk, växelverkan och tankefärdigheter
- Jobbar som lärare och biträdande rektor vid Staffansby lågstadieskola

Carina Kaksonen

Carina Kaksonen

- Speciallärare i Brändö lågstadieskola
- Utvecklingslärare inom särskilt stöd
- Helsingfors Resurscenter
- Mentor för Rädda Barnen
- Författare till boken SCIO

Emmi Kouri

Emmi Kouri

- Utveckingslärare i teamet Digitala och fysiska lärmiljöer
- Klasslärare på Åshöjdens grundskola

Joel Gräfnings

Joel Gräfnings

- Utvecklingslärare i teamet Digitala och fysiska lärmiljöer
- Lärare i bildkonst och media, Tölö gymnasium


Makerkulturen och STEAM 2.11 kl. 13.00–13.45, Tekno Lounge

Kai Hakkarainen

Kai Hakkarainen

Kai Hakkarainen, PeD, arbetar som professor i pedagogik vid Helsingfors universitet. Han forskar i teknologibaserat kollaborativt lärande från lågstadiet till högstadiet. Tillsammans med sina kollegor har han utarbetat en modell för utforskande inlärning och deltagit i planeringen av nätverksbaserade inlärningsmiljöer som stöder modellen. Kai har också forskat i olika branschers nätverkande expertis och utarbetat modeller och metoder som stöder nätverkande. Många av hans undersökningar specificerar kollektivt skapande som flutit in i social praxis, gemenskaper och nätverk – så kallade innovativa informationsbeteenden.

Kai har inlett otaliga akademi- och EU-finansierade forskningsprojekt och producerat nästan 200 vetenskapliga artiklar. Eftersom det kollaborativa lärandets fenomen endast förekommer i fält har Kai genomfört många utvecklingsprojekt i samarbete med skolor och lärare. Han är medlem i studentexamensnämnden.

Suaad Onniselkä

Suaad Onniselkä

Suaad är filosofie magister och arbetar som ledande lärare samt lektor i fysik och matematik i grundskolan Vesalan peruskoulu. Han medverkar som expertlärare i Helsingfors uppfostrans- och utbildningssektors STEAM-team och även leder teamet. STEAM är en förkortning av orden science, technology, engineering, arts och mathematics.