Program

I år fokuserar Fiestan på förändringar i verksamhetsmiljön och alla uppmanas att fundera på hur dessa påverkar en själv, oss alla och framtiden. Utöver förändringar är temat för Fiestan även god inlärning, och därför vill vi i synnerhet lyfta fram kompetensen i daghem, skolor och vid läroanstalter i Helsingfors.

Session

Scenprogrammet i Helsingforssalen består av fem sessioner med följande teman:

  • Digitalisering – omvälvning och möjlighet
  • Perspektiv på förändring
  • Från elev till lärande
  • Den mest imponerande lärmiljön i världen
  • Helsingfors, staden där du lär dig

Vi får höra flera anföranden om varje tema och våra karismatiska konferencierer leder oss från ett tema till ett annat med sina berättelser.

Forumet

Temana för sessionerna på Helsingforsscenen fördjupas under diskussionerna på Forumscenen där vi får fundera på dem tillsammans med våra talare.

Träffar

Under träffarna i Tekno Lounge och på Forumscenen får vi ställa frågor till experter inom olika branscher i sällskap av våra utmärkta programledare.

Demo

Vid testpunkterna och i non-stop verkstäderna inom Demoområdet får vi själva testa och uppleva olika undervisningsmedel och -material, program och metoder.

Live

Vid sidan av diskussionsprogrammet får vi även njuta av musikföreställningar på Forumscenen.

Aatos

I samband med Inlärningsfiestan ordnas innovationstävlingen Aatos i inlärning. I år riktas tävlingen till de innovativa försöksskolorna i Helsingfors. I semifinalen i Tekno Lounge och i finalen på Forumscenen pitchar Aatos-teamen sina innovationer för en expertjury.


Vi förbehåller oss rätten till programändringar.