Inlärningsbygget

Inlärningsbygget handlar inte om att spackla utan här ger vi form åt den nya skolan! Från bygget hittar du olika verktyg och byggmaterial för utveckling av undervisning och inlärningsmiljöer. Helsingfors stads sakkunniglärare finns på plats och sparrar i frågor som gäller t.ex. fenomenbaserad inlärning, digitala undervisningsmaterial och bedömning.

Kring Byggets långa bord samlas vi i verkstäder där det är möjligt att bekanta sig med olika inlärningsmiljöer eller formgivningsmetoder. Med finns även bl.a. EduKata och Oivalluksia varhaiskasvatukseen.

Den elektroniska kulturkalendern Kultus kan upplevas i verkligheten när kultusaktörerna intar Inlärningsfiestan. Kultus.LIVE ger dig chansen att bli bekant med över 40 kulturaktörer och du får också själv pröva på konstbaserade metoder som stöd för inlärning.

Anmäl dig i workshoperna >

Programmet (PDF) >