God inlärning

En av skolans kärnuppgifter är att skapa förutsättningar för ett gott, livslångt lärande. I Inlärnings Fiesta närmar vi oss detta tema ur olika synvinklar; den förändrade lärarrollen, digitalisering, och en mer inklusiv skola. Bekanta dig med temat genom en intervju med Ilkka Halava och Maarit Rossi.


I framtidens arbetsliv är vi alla artister

Ilkka_Halava
Dagens förstaklassister frågar inte mer vad de kommer att bli när de blir stora. De frågar vad de ska göra till nästa. Dagens små skolelever kommer att bli rockstjärnor som inte kommer att vara intresserade av att komma till ett dukat bord. Förbereder skolan barnen på sådan företagsamhet och framtida stjärnglans?

– Historielektionerna kunde ha varit mycket mer spännande än vilken PlayStation som helst, säger framtidsforskare Ilkka Halava när han tänker tillbaka på sin egen skolgång.

Men det var de dock inte. I undervisningen framhävdes processen och det att skolan var lärarens arbetsplats.

Halava som bodde bredvid biblioteket dök in i böckernas värld på kvällen i sin egen säng. Det mytomspunna Grekland förvandlades i hans sinne till en verklig plats, som gav upphov till små mikrorevolutioner i huvudet. Oj så spännande mytologi var! Och nu förstod han vad det betydde att demokratin föddes i en tid då det inte ännu fanns något sådant som demokrati!

Omvälvande. Revolutionerande.

Halava insåg som vuxen att lära sig något nytt är alltid en revolutionerande upplevelse. Arbetslivet ledde ekonomie magister Halava till att börja forska i framtiden.

Låt oss ge rum för individen!

Under matematiklektionerna tänkte Halava på olika sätt som man kan räkna. Läraren blev nervös när processen inte var just den som läraren ville. Det räckte inte att svaret var rätt, om räkneoperationen inte motsvarande den i läroboken.

Under språklektionerna använde Halava, som rest mycket med sin familj, ord som inte fanns i läroboken. Det tyckte läraren inte heller om.

Hans vana att ifrågasätta inlärningsmetoderna gjorde Halava till en nål i ögat för både de andra eleverna och lärarna. Det här ledde till att Halava började stamma.

– Skolan borde ha varit en plats där oliktänkande belönas, snarast än straffas. Men istället måste man liksom låta sig tvingas in i en viss form, minns Halava.

Maarit RossiEnligt matematiklärare Maarit Rossi är en av de färdigheter som kommer att behövas i framtidens arbetsliv just kritiskt tänkande och ifrågasättande av saker.

– Åtminstone i matematik lär man ofta ut att det finns bara en rätt lösning för varje räkneoperation. Men man borde tänka mer tillsammans på hur man egentligen kom fram till lösningen i fråga, säger Rossi.

I framtidens skola kommer man enligt Rossi att stöda oliktänkande och individuella inlärningsstigar. Därtill läggs tyngdvikt på kommunikations- och samarbetsförmåga, självförtroende samt inlärningsglädje och -vilja, som är centrala för att klara sig i framtidens arbetsliv.

Dagens förstaklassister är framtidens artister

– I framtiden kommer arbete att vara betydligt med fascinerande och spännande än det är i dag. Dagens förstaklassister kommer att bli rockstjärnor, som kommer att dra nytta av hela deras datatekniska repertoar, säger Halava.

Det kommer att behövas en viss artistisk kreativitet, eftersom framtidens människa spenderar allt mindre tid på produktion. Enligt Halava förstår vi inte ens än hur mycket av arbetet kommer att tas över av maskiner.

Halava, som blev djupt påverkad av sina svåra minnen från skolan, har velat vara med och utveckla bättre inlärning åt framtida generationer. Halava har tränat elever, lärare och proffs inom den pedagogiska branschen i redan sex år och har också haft en betydande påverkan på innehållet i den nya läroplanen.

I skolan idag uppmuntras det till företagsamhet och kreativitet. Man löser problem tillsammans.

Rossi ger ett exempel från en kollega: kollegan ger eleverna ett projektarbete, där barn från olika länder är i kontakt med varandra elektroniskt och tillsammans löser ett problem. Genom att arbeta tillsammans lär sig barnen förstå att barn i andra länder är precis likadana som de själva. Dylika erfarenheter ger upphov till empati och en önskan att lösa saker i framtidens globala krissituationer.

– Jag hoppas att skolorna i gemen kommer att börja med den här typen av uppgifter, som hjälper eleverna att växa upp till goda människor, säger Rossi.

Bara en intensiv period av inlärning

Det stör Halava att skolan inte uppmuntrar till att utnyttja sin egen potential. Han hoppas att i framtidens skola skulle mer olikhet och mer försök få finnas med, eftersom vi i vårt arbete i framtiden kommer att få använda all den potential vi har.

– Skolan skulle vara mer som ett laboratorium som uppmuntrar till experiment än ett bibliotek.

Skolan är dock inte den enda aktören som förbereder eleverna inför framtidens arbetsliv. Redan nu sker 70 % av inlärningen annorstädes än i skolan.

Enligt Halava borde vi också se livet i sig som en större kontext för inlärning. Man tänker ofta att skolan och föräldrarna är de enda fostrarna i samhället. Men en stor roll i det här samtalet spelas också av till exempel församlingen och idrottslag.

– Skolan borde bara vara en intensiv period av inlärning i livet. Lyckan att lära sig borde man få uppleva överallt under hela livet.

Halava som stammade under sin skoltid är nu en av Finlands mest efterfrågade talare och har en viktig roll i utvecklingen av inlärning. Svårigheterna under skoltiden omvandlades till framgång: Om man orkar kämpa är ingen utmaning för stor.

EM, CBC Ilkka Halava är en framtidsforskare, företagare och företagscoach och en av presentatörerna vid Inlärnings Fiesta. Ilkka Halava är en av de mest efterfrågade talarna och rådgivarna i Finland. Han har samarbetat med över 230 olika organisationer. Som främsta expert på sociokulturell ändring har Ilkka medverkat i talrika utvecklingsprojekt kring bland annat produkter, tjänster och koncept med finländska och internationella organisationer i redan över 25 år. Ilkka leder under Fiestan helheten Det föränderliga samhället och att vara lärare den 1 November.

Matematiklärare och VD för Paths to Math Ltd Maarit Rossi utnämndes till en av världens 10 bästa lärare i tävlingen Global Teacher Prize 2016. Maarit som under flera decennier arbetat som lärare och rektor har utvecklat det elektroniska inlärningsprogrammet Paths to Math. Hennes mål är att utveckla matematikundervisning i den grundläggande utbildningen på ett globalt plan genom elektroniskt inlärningsmaterial. Maarit är en nyckeltalare under Fiestan. Hon talar i Finlandiasalen den 2 november.