Tillgänglighet

Du kan ta hissen till samtliga våningar i Finlandiahuset.

Från servicedisken kan du låna en rullstol.  Du kan även kontakta Finlandiahusets kundtjänst för rullstol på förhand, servicepoint@finlandiatalo.fi.

Det finns tre tillgängliga toaletter på Finlandiahuset.

Parkeringsplatser för rörelsehindrade finns i Q-Park Finlandias parkeringshall med en hissförbindelse till Finlandiahuset. Parkeringsplatserna som finns i närheten av infarten till parkeringsgrottan har markerats med rullstolssymboler.  Personer med parkeringstillstånd för funktionshindrade kan hämta en kreditkupong för parkering till Finlandiahusets evenemang från Finlandiahusets servicedisk.

Eskorterande trafik för rörelsehindrade: Invataxi får köra direkt till ingångarna till Finlandiahuset.

Ledar- och assistenthundar är välkomna till Finlandiahuset.